Decreto 49/2014 Funcionamiento de las secciones de crédito de las cooperativas

La Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, va suposar una desregulació de l’activitat de les seccions de crèdit acollides a aquest marc legal en comparació amb la regulació que es preveia en la derogada Llei 1/1985, de 14 de gener, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de cooperatives, i va concretar les funcions d’aquesta figura com les pròpies d’un departament tresorer en el si d’un col·lectiu amb activitat cooperativa no financera, sense confusió possible amb el règim propi d’una entitat bancària, amb una activitat força regulada. Les entitats bancàries amb forma jurídica de cooperativa, d’altra banda, ja estan regulades en la Llei 13/1989, de 26 de maig, que aprova les normes reguladores de cooperatives de crèdit, d’àmbit estatal.

La Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, va suposar una desregulació de l’activitat de les seccions de crèdit acollides a aquest marc legal en comparació amb la regulació que es preveia en la derogada Llei 1/1985, de 14 de gener, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de cooperatives, i va concretar les funcions d’aquesta figura com les pròpies d’un departament tresorer en el si d’un col·lectiu amb activitat cooperativa no financera, sense confusió possible amb el règim propi d’una entitat bancària, amb una activitat força regulada. Les entitats bancàries amb forma jurídica de cooperativa, d’altra banda, ja estan regulades en la Llei 13/1989, de 26 de maig, que aprova les normes reguladores de cooperatives de crèdit, d’àmbit estatal.

La Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, va suposar una desregulació de l’activitat de les seccions de crèdit acollides a aquest marc legal en comparació amb la regulació que es preveia en la derogada Llei 1/1985, de 14 de gener, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de cooperatives, i va concretar les funcions d’aquesta figura com les pròpies d’un departament tresorer en el si d’un col·lectiu amb activitat cooperativa no financera, sense confusió possible amb el règim propi d’una entitat bancària, amb una activitat força regulada. Les entitats bancàries amb forma jurídica de cooperativa, d’altra banda, ja estan regulades en la Llei 13/1989, de 26 de maig, que aprova les normes reguladores de cooperatives de crèdit, d’àmbit estatal. La Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, va suposar una desregulació de l’activitat de les seccions de crèdit acollides a aquest marc legal en comparació amb la regulació que es preveia en la derogada Llei 1/1985, de 14 de gener, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de cooperatives, i va concretar les funcions d’aquesta figura com les pròpies d’un departament tresorer en el si d’un col·lectiu amb activitat cooperativa no financera, sense confusió possible amb el règim propi d’una entitat bancària, amb una activitat força regulada.