AUGMENT DEL CONTROL A LES SECCIONS DE CRÈDIT DE LES COOPERATIVES.

Recentment s’ha promulgat la nova Llei 7/2017, de 2 de juny, del règim de les seccions de crèdit de les Cooperatives, que suposa un pas important cap al seu control exhaustiu per part de la Generalitat, derogant l’antiga Llei 6/1998 i la seva modificació pel DL 2/2016 de 17 de maig. D’una forma al meu […]

Regulació per a les seccions de crèdit de les cooperatives de Catalunya

El nou Decret 49/2014, de 8 d’abril, modifica el règim del Decret 280/2003 en relació al funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives de Catalunya. En concret, modifica els articles 5, 7 i 8 de l’esmentat Decret 280/2003. La regulació general i bàsica de les cooperatives de Catalunya es troba a la Llei […]