Regulació per a les seccions de crèdit de les cooperatives de Catalunya

El nou Decret 49/2014, de 8 d’abril, modifica el règim del Decret 280/2003 en relació al funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives de Catalunya. En concret, modifica els articles 5, 7 i 8 de l’esmentat Decret 280/2003. La regulació general i bàsica de les cooperatives de Catalunya es troba a la Llei […]