AUGMENT DEL CONTROL A LES SECCIONS DE CRÈDIT DE LES COOPERATIVES.

Recentment s’ha promulgat la nova Llei 7/2017, de 2 de juny, del règim de les seccions de crèdit de les Cooperatives, que suposa un pas important cap al seu control exhaustiu per part de la Generalitat, derogant l’antiga Llei 6/1998 i la seva modificació pel DL 2/2016 de 17 de maig. D’una forma al meu […]